podujatia dni 3D tlače 2023

19. október
štvrtok
8:30-19:15  

Konferencia: 3D TRNAVA PrintFórum

Holiday Inn Trnava

TT    

8:30 – 9:00

 

Registrácia účastníkov

     

9:00 – 9:15

 

Úvodné slovo a otvorenie konferencie

     
  9:15–11:00   1. BLOK : Od návrhu k produktu – trendy v 3D tlači v automobilovom priemysle a strojárstve      
  11:30–13:00  

2. BLOK : Od návrhu k produktu – trendy v 3D tlači v zdravotníctve a zdravotných pomôckach

     
  14:00–15:30   3. BLOK : Od návrhu k produktu – trendy v 3D tlači – aplikovaný priemyselný dizajn a financovanie inovácií      
 

15:30–16:00

  4. BLOK : Ako financovať inovácie a nákup inovatívnych technológií?      
 

16:15–19:15

 

EXKURZIE pre prvú skupinu záujemcov STELLANTIS závod a Centrum aditívnej výroby MTF STU

     
 

19:30

 

SPOLOČENSKÝ VEČER

TT    

20. október
piatok

8:30–12:00

 

EXKURZIE pre skupinu záujemcov do STELLANTIS závod a Centrum aditívnej výroby MTF STU

TT    

8:00

 

Presun na semináre Fakulty CHPT STU v Bratislave (skupina záujemcov)

TT    
8:30-11:00  

Seminár aditívnej výroby: FCHPT STU

BA    
13:00-14:00   exkurzia:

OPEN HOUSE do DATALAN QAULITY INSTRUMENTS

BA    
15:00-18:00  

Presun a vstup na veľtrh 3D EXPO v Bratislave – Vodárenské múzeum

BA    

21. október
sobota
9:00-18:00   3D EXPO Bratislava BA    
9:30-13:00   3D EXPO burza BA    

Stellantis Datalan inovato TT samosprávny kraj STU FCHPT i-industry scd STU MTF